Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
2051-2052 Φυσιολογία ΜΓΥ 6 8 Χανιώτης Δημήτριος, Χανιώτης Φραγκίσκος, Σοπίδου Βαρβάρα

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3063 Βασικές Αρχές Δερματοκοσμητολογίας ΜΕΥ 4 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
3075-3076 Βασικές αρχές Δερματολογίας ΜΕΥ 6 7 Ράλλης Ευστάθιος

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3064 Εισαγωγή στις Ακτινοβολίες ΜΕΥ 4 5  
3079-3080 Εισαγωγή στην Ιατρική Απεικόνιση και Ακτινοθεραπεία ΜΕΥ 6 7 Οικονόμου Γεωργία

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3053 Νοσολογία ΜΕΥ 3 3 Βενετίκου Μαρία
3064 Παθοφυσιολογία ΜΕΥ 4 5 Βενετίκου Μαρία
3077-3078 Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης ΜΕΥ 6 7 Φούντζουλα Χριστίνα

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3051 Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος ΜΕΥ 3 3  
3061 Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών ΜΕΥ 4 5  
3071-3072 Εισαγωγή στα Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας ΜΕΥ 6 7 Βασίλειος Βέργος

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
3052 Ανατομία Οφθαλμού ΜΕΥ 3 3 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
3062 Οπτικά Υλικά Οφθαλμικών Φακών και Ιστορία του Γυαλιού ΜΕΥ 4 5 Χανδρινός Αριστείδης
3073-3074 Γεωμετρική και Φυσική Οπτική ΜΕΥ 6 7  

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011 Διατροφή και Δέρμα ΜΕΥ 3 3 Κίντζιου Ελένη
4021-4022 Ιαματική Δερματοθεραπεία ΜΕΥ 5 7 Κίντζιου Ελένη, Σφύρη Ελένη
4031 Δερματοαισθητική Ι ΜΕ 3 4 Κεφαλά Βασιλική
4041 Χημεία και Κοσμητολογία Φυσικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 4 Παπαγεωργίου Σπύρος
4051 Δερματολογία Ι ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
4061-4062 Δερματοκοσμητολογία Ι ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4211-4212 Στοιχεία Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Εξεταζόμενων στα Τμήματα Ιατρικών Απεικονίσεων ΜΕ 4 5  
4221-4222 Ακτινολογία Ι ΜΕΥ 16 12 Λαβδάς Ελευθέριος
4231 Ακτινοφυσική Ακτινολογίας ΜΕ 4 5 Μπάκας Αθανάσιος, Νίνος Κωνσταντίνος
4241 Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία ΜΕΥ 3 4 Μπελούκας Απόστολος
4251 Βιοηθική και Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 3 4  

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Μοριακή Βιολογία ΜΕΥ 6 6  
4021 Βιοασφάλεια ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος, Φούντζουλα Χριστίνα
4031-4032 Ειδική Βιοχημεία ΜΕΥ 5 5 Τράπαλη Μαρία
4041 Γενετική του Ανθρώπου ΜΕΥ 4 4 Μπελούκας Απόστολος, Λουης Παπαγεωργιου
4051-4052 Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων ΜΕ 4 4 Καρκαλούσος Πέτρος
4061 Γενική Ιστολογία ΜΕΥ 3 5 Ανθούλη Φραγκίσκη
4071-4072 Λήψεις Βιολογικών Δειγμάτων – Φλεβοπαρακέντηση ΜΕ 2 4 Κριεμπάρδης Αναστάσιος

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Οπτικά και Οπτομετρικά Όργανα ΜΕΥ 6 7 Δρακόπουλος Παναγιώτης
4021 Παθολογία Οφθαλμού ΜΕ 3 4 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
4031-4032 Οφθαλμικοί Φακοί Ι ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
4041 Εισαγωγή στην Οπτομετρία ΜΕ 3 4  
4051 Νευροφυσιολογία Οφθαλμού ΜΕ 3 4 Καραμπάτσας Κωνσταντίνος
4061 Συστηματικές Παθήσεις Οφθαλμού ΜΕΥ 3 4 Χατζηχρήστου Ελένη

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
4011-4012 Οδοντική Μορφολογία ΜΕΥ 9 9 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Σεμπέπου Ιωάννα
4021 Βιοϋλικά Οδοντικής Τεχνολογίας ΜΕ 2 3 Βασίλειος Βέργος
4031-4032 Συγκλεισιολογία ΜΕ 4 5 Γαλιατσάτος Αριστείδης
4041-4042 Κινητή Προσθετική Ι ΜΕ 13 10 Γιαννικάκης Σταύρος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Κοσμά Ελένη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
4051 Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργάνωση Εργαστηρίου ΜΕΥ 2 3  
4052 Αρχές Μάρκετινγκ ΜΕΥ 2 3  

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Δερματοαισθητική ΙΙ ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
5021-5022 Δερματολογία ΙΙ – Αφροδισιολογία ΜΕ 5 5 Ράλλης Ευστάθιος
5031-5032 Δερματοκοσμητολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Παπαγεωργίου Σπύρος
5041 Ανεπιθύμητες Ενέργειες από Καλλυντικά – Τοξικολογία ΜΕΥ 3 4 Κίντζιου Ελένη
5051-5052 Ψιμυθίωση – Διορθωτική Ψιμυθίωση Διαρκείας ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5221 Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική ΜΕ 2 3 Οικονόμου Γεωργία
5231-5232 Ακτινολογία ΙΙ ΜΕ 13 12 Λαβδάς Ελευθέριος
5241 Εισαγωγή στην Υπολογιστική Τομογραφία – Ψηφιακή Απεικόνιση ΜΕΥ 4 4  
5251-5252 Ακτινοφυσική Ακτινοθεραπείας ΜΕΥ 7 7 Παππάς Ευάγγελος
5311 Ακτινοβιολογία ΜΕ 2 3  

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Αιματολογία Ι ΜΕ 8 8 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
5021-5022 Βακτηριολογία ΜΕΥ 7 7 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
5031-5032 Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία ΜΕ 7 8 Ανθούλη Φραγκίσκη
5041-5042 Κλινική Χημεία Ι ΜΕ 7 7 Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5011-5012 Ακίνητη Προσθετική Ι ΜΕ 12 10 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Σεμπέπου Ιωάννα, Κοσμά Ελένη
5021-5022 Ορθοδοντική Ι ΜΕ 4 7  
5031-5032 Κινητή Προσθετική ΙΙ ΜΕ 12 10 Γιαννικάκης Σταύρος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα
5041 Υγιεινή Στόματος και Εργαστηρίου ΜΕΥ 2 3 Θεοχαρόπουλος Αντώνιος

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
5010 Οπτική της Όρασης ΜΕ 6 7 Δρακόπουλος Παναγιώτης
5021 Διόφθαλμη Όραση ΜΕ 3 4 Πλακίτση Αθηνά
5031 Φαρμακολογία Οφθαλμού ΜΕ 2 3 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
5041-5042 Οφθαλμικοί Φακοί ΙΙ ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
5051-5052 Βασική Οπτομετρία ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
5061 Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας του Οπτικού – Οπτομέτρη ΜΕΥ 2 2 Χατζηχρήστου Ελένη

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αποτελεσματικότητα Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία
6021-6022 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι ΜΕ 6 7 Κεφαλά Βασιλική
6031-6032 Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 6 7 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6041 Περιβάλλον και Καλλυντικά ΜΕΥ 3 4  
6042 Βασικές Αρχές Αισθητικής Δερματολογίας ΜΕΥ 3 4 Ράλλης Ευστάθιος
6051 Βιοτεχνολογία στην Κοσμητολογία ΜΕΥ 3 5  
6052 Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5 Παπαγεωργίου Σπύρος

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6211-5212 Ακτινοβολία – Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία Ι ΜΕ 6 6  
6221-6222 Αξονική Τομογραφία ΜΕ 9 8 Οικονόμου Γεωργία
6231 Εισαγωγή στη Μαγνητική Τομογραφία – Ανάλυση Ιατρικής Εικόνας ΜΕΥ 2 3 Λαβδάς Ελευθέριος
6241-6242 Ακτινολογία ΙΙΙ ΜΕ 5 4 Κεχαγιάς Δημήτριος
6251 Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής ΜΕ 2 3 Μπάκας Αθανάσιος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
6261 Πρακτική Άσκηση 6 Παππάς Ευάγγελος
6271 Ειδικές Εφαρμογές Ακτινολογίας ΜΕ 3 3 Λαβδάς Ελευθέριος, Οικονόμου Γεωργία
6281 Απεικόνιση Μαστού ΜΕ 3 3 Οικονόμου Γεωργία
6291 Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες με Εφαρμογή στην Ακτινολογία ΜΕΥ 3 3 Νίνος Κωνσταντίνος
6292 Γενετική του Ανθρώπου ΜΕΥ 3 3  
6293 Μοριακή Βιολογία ΜΕΥ 3 3 Μπελούκας Απόστολος

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Αιματολογία ΙΙ ΜΕ 6 7 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
6021-6022 Ανοσολογία ΜΕ 7 8 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
6031 Διαπίστευση – Πιστοποίηση ΜΕΥ 2 2 Καρκαλούσος Πέτρος
6041-6042 Ιολογία ΜΕ 6 6 Μπελούκας Απόστολος
6051-6052 Κλινική Χημεία ΙΙ ΜΕ 6 7 Καρκαλούσος Πέτρος

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Ακίνητη Προσθετική ΙΙ ΜΕ 9 9 Γαλιατσάτος Αριστείδης, Κοσμά Ελένη
6021-6022 Ορθοδοντική ΙΙ ΜΕ 4 5  
6031-6032 Οδοντιατρική Κεραμική Ι ΜΕ 9 9 Θεοχαρόπουλος Αντώνιος, Σεμπέπου Ιωάννα
6041-6042 Κινητή Προσθετική ΙΙΙ ΜΕ 8 7 Προμπονάς Αντώνιος, Ιωαννίδου Αλεξάνδρα, Σεμπέπου Ιωάννα, Κοσμά Ελένη

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
6011-6012 Κλινική Οπτομετρία ΜΕ 6 7 Πατέρας Ευάγγελος
6021 Γλαύκωμα και Περιμετρία ΜΕ 3 5 Χανδρινός Αριστείδης
6031-6032 Φακοί Επαφής Ι ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά
6041 Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία ΜΕ 3 4  
6051-6052 Ορθοπτική ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία ΙΙ – Laser ΜΕ 3 6  
7021-7022 Μη Παρεμβατική Αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας ΜΕΥ 6 6 Κίντζιου Ελένη
7031-7032 Ενζυμική Δερματοθεραπεία ΜΕ 3 5 Σφύρη Ελένη
7041 Συστήματα Μεταφοράς Δραστικών Ουσιών ΜΕΥ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
7051 Δεοντολογία Επαγγέλματος ΜΕΥ 2 4  
7052 Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΜΕΥ 2 4 Παπαγεωργίου Σπύρος

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7211-7212 Μαγνητική Τομογραφία ΜΕ 6 6  
7221-7222 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείας ΜΕ 7 7  
7231-7232 Πυρηνική Ιατρική Ι ΜΕ 10 9  
7241-7242 Ακτινοπροστασία ΜΕ 5 5  
7251 Ειδικές Εφαρμογές Υπολογιστικής & Μαγνητικής Τομογραφίας – Υβριδικές Τεχνικές ΜΕΥ 2 3 Λαβδάς Ελευθέριος

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Αιμοδοσία ΜΕ 5 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
7021 Κλινική Μικροβιολογία ΜΕ 3 3  
7031-7032 Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής ΜΕ 4 4 Βενετίκου Μαρία, Καρκαλούσος Πέτρος, Τράπαλη Μαρία
7041-7042 Μυκητολογία ΜΕ 4 4  
7051-7052 Παθολογική Ανατομική ΜΕ 5 6 Ανθούλη Φραγκίσκη, Παπαναστασίου Αναστάσιος, Ντέσου Δέσποινα
7061-7062 Παρασιτολογία ΜΕ 6 7 Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
7011-7012 Ειδικές Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου ΜΕ 5 6 Χανδρινός Αριστείδης
7021-7022 Φακοί Επαφής ΙΙ ΜΕ 6 7 Πλακίτση Αθηνά
7031-7032 Φωτισμός Περιβάλλοντος και Όραση ΜΕ 4 5 Δρακόπουλος Παναγιώτης
7041-7042 Χαμηλή όραση και βοηθήματα ΜΕ 4 5 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
7051 Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη ΜΕΥ 2 3 Χατζηχρήστου Ελένη
7061 Νέες Τεχνολογίες στην Οπτομετρία ΜΕΥ 3 4 Χανδρινός Αριστείδης

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
80121-80122 Πλαστική Χειρουργική και Αθλητική Δραστηριότητα ΜΕΥ 3 5 Τερτίπη Νίκη
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8011 Εναλλακτικές Θεραπείες ΜΕΥ 3 5 Κίντζιου Ελένη
8021 Αξιολόγηση Ασφάλειας Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕΥ 3 5  
8031 Βιοηθική ΜΕΥ 3 5  
8041 Ασφάλεια Laser ΜΕΥ 3 5  
8051 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 3  
8061 Υγιεινή και Επιδημιολογία ΜΕΥ 3 5  
8071 Δερματολογία και Αισθητική σε Ειδικούς Πληθυσμούς ΜΕΥ 3 5 Κεφαλά Βασιλική, Ράλλης Ευστάθιος
8081 Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων ΜΕ 3 5  
8091 Φυσικά και Βιολογικά Καλλυντικά ΜΕΥ 3 5 Παπαγεωργίου Σπύρος
80101-80102 Αισθητική Γυμναστική ΜΕΥ 3 5 Σφύρη Ελένη
80111 Αισθητική και Δερματοκοσμητολογία στους Ογκολογικούς Ασθενείς ΜΕΥ 3 5 Βαρβαρέσου Αθανασία
80131 Δερματικές εφαρμογές Lasers ΜΕ 3 5 Ράλλης Ευστάθιος
80141 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 10  
80151 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 10  

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8211-8212 Πυρηνική Ιατρική ΙΙ ΜΕ 10 8  
8221 Θεραπεία με Ραδιοφάρμακα ΜΕ 2 2  
8231 Ακτινολογική Παθολογία ΜΕ 3 4  
8241-8242 Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙΙ – Συνδυασμός Ογκολογικών Θεραπειών ΜΕ 9 8  
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8251 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 6  
8261 Υβριδική Απεικόνιση ΜΕ 3 3  
8271 Απεικόνιση Μυοσκελετικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος ΜΕ 3 3  
8281 Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 3  
8282 Διατροφή και Υγεία ΜΕΥ 3 3  
8283 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 3  

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ' επιλογή υποχρεωτικά
8011 Βιοτεχνολογία ΜΕΥ 3 6  
8021 Γήρανση – Μακροζωία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8031 Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου ΜΕΥ 3 6 Βογιατζάκη Χρυσάνθη
8041 Ειδικά Κεφάλαια Εργαστηριακής Αιματολογίας – Αιμοδοσίας ΜΕ 3 6 Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8051 Ειδικά Κεφάλαια Κλινικής Χημείας ΜΕ 3 6  
8061 Ειδικά Κεφάλαια Παθολογικής Ανατομικής – Ογκολογία ΜΕ 3 6 Ανθούλη Φραγκίσκη
8071 Ειδικές Ιατρικές Εφαρμογές ΜΕΥ 3 6 Θαλασσινός Νικόλαος
8081 Εργαστηριακή Διερεύνηση Χειρουργικού Ασθενή ΜΕΥ 3 6 Θαλασσινός Νικόλαος
8091 Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία
8101 Μεθοδολογία Αναγεννητικής Ιατρικής ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία
8111 Επιδημιολογία Λοιμωδών Νοσημάτων ΜΕ 3 6 Μπελούκας Απόστολος
8121 Μικροβιολογία Υδάτων και Τροφίμων ΜΕ 3 6  
8131 Υγιεινή και Επιδημιολογία – Δημόσια Υγεία ΜΕΥ 3 6  
8141 Διατροφή και Υγεία ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος
8151 Αναγνώριση Προτύπων σε Ιατρικές Εικόνες ΜΕΥ 3 6 Νίνος Κωνσταντίνος
8161 Βιοηθική ΜΕΥ 3 6 Χανιώτης Δημήτριος, Λουης Παπαγεωργιου
8171 Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα ΜΕ 3 6 Βενετίκου Μαρία, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8181 Τοξικολογία ΜΕ 3 6 Τράπαλη Μαρία
8191 Διπλωματική Εργασία ΜΕ 12 Ανθούλη Φραγκίσκη, Κριεμπάρδης Αναστάσιος
8201 Πρακτική Άσκηση ΜΕ 12 Καρκαλούσος Πέτρος

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
8011 Πτυχιακή Εργασία ΜΕ 6 8  
8012 Ψυχολογία της Όρασης ΜΕΥ 3 4  
8013 Επικοινωνιακές Δεξιότητες ΜΓΥ 3 4  
8021 Κλινική Πρακτική Άσκηση ΜΕ 40 10  
8022 Μάρκετινγκ ΜΓΥ 3 4  
8023 Κοστολόγηση και Τιμολόγηση ΜΓΥ 3 4  
8024 Εμπορικό και Εργατικό Δίκαιο ΜΓΥ 2 2  
8031 Προβλήματα Όρασης σε Υπερήλικες ΜΕΥ 4 6 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία
8041 Προεγχειρητικός Έλεγχος ΜΕΥ 4 6 Κωνσταντακοπούλου Ευγενία