Παθολογική Ανατομική

Κωδικός Μαθήματος:

7051-7052

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TIE235/


Παθολογική Ανατομική 7051 7052

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα :

  • Να γνωρίζει τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων
  • Να γνωρίζει την ιστοπαθολογία των καλοήθων και κακοήθων νεοπλασμάτων
  • Να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικές παθολογικές αλλοιώσεις των  κυττάρων και των ιστών στο φωτομικροσκόπιο.

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές:

1) να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων

2) να γνωρίζουν τους μηχανισμούς που προκαλούν τις διάφορες νοσηρές καταστάσεις και ιδιαίτερα, όσον αφορά τις νεοπλασίες, να αξιολογούν τα αποτελέσματα αυτών για την υγιεία του ανθρώπου και να προλαμβάνουν  την τυχόν θανατηφόρα εξέλιξη ωρισμένων εξ αυτών και

3) να βοηθήσει τους φοιτητές στην κατανόηση της μικροσκοπικής εικόνας των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων και κυρίως των κακοήθων νεοπλασιών.

 Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων των διαφόρων νοσηρών καταστάσεων που δημιουργούνται από την επίδραση διαφόρων παραγόντων όπως μικροβιακών, φυσικών, χημικών, κ.ά.

Στις παραπάνω νοσηρές καταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και τα νεοπλάσματα τόσο τα καλοήθη όσο και τα κακοήθη, όπου και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις συχνότερες μορφές και εντοπίσεις καρκίνου.