Επιτροπή Erasmus+

Επιτροπή Erasmus+

Κεφαλά Βασιλική,

Καθηγήτρια

Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας

Πρόεδρος

Οικονόμου Γεωργία,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Ακτινολογίας – Ακτινοθεραπείας

Μέλος

Τσόλκα Παναγιώτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας

Μέλος

Καραμπάτσας Κωνσταντίνος,

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Οπτικής Οπτομετρίας

Μέλος

Μπελούκας Απόστολος

Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Μέλος