Τσόλκα Παναγιώτα

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ptsolka@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 53 85 619

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://dentech.bisc.uniwa.gr/profile/tsolka-panagiota/

Σπουδές – Τίτλοι

1981, Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ.

1990, Διδακτορική Διατριβή Οδοντιατρικής Σχολής, Τομέας Προσθετολογίας, Τμήμα Φυσιολογίας Στοματογναθικού Συστήματος, Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ.

1984-1988, Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Φυσιολογίας του Στοματογναθικού Συστήματος, Τομέας Προσθετολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

1988–1993, Tregarthen Research Fellow & Clinical Assistant στο Τμήμα Προσθετικής, United Medical and Dental Schools, Guy’s Hospital, Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Αγγλία.

1994-1995, Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Ακινήτου Προσθετικής, Τομέας Προσθετολογίας, Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών.

2010-2014, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, Α΄ Τομέας Ακίνητης Προσθετικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι Αθήνας.

2014-2018, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, Α΄ Τομέας Ακίνητης Προσθετικής, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Τ.Ε.Ι Αθήνας

03/2018 έως σήμερα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, Τομέας Οδοντικής Τεχνολογίας, Σχολή επιστημών Υγείας & Πρόνοιας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Οργανωτική και Διοικητική Δραστηριότητα

Έχει διατελέσει Αναπληρωτής Τομεάρχης (2014) & Τομεάρχης του Α’ Τομέα Ακίνητης Προσθετικής (2016) και Προϊστάμενος του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας (2016-2018).

Από τις 21-3-2018 έως 31-8-2019 διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Εκπαιδευτική και Διδακτική Δραστηριότητα

Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, Συγκλεισιολογία, Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης, Γναθοπροσωπική Προσθετική, Ιστολογία Στόματος & Οδοντικών ιστών, Εργαστηριακά μαθήματα Ακίνητης Προσθετικής Ι&ΙΙ, ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας, το μάθημα «Συγκλεισιολογία». Έχει υλοποιήσει και αναρτήσει δύο Ανοικτά Διαδικτυακά Προπτυχιακά μαθήματα «Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος-Συγκλεισιολογία» και «Αποκατάσταση Δυσλειτουργιών Σύγκλεισης»

Δημοσιεύσεις

Έχει δημοσιεύσει έξη (6) επιστημονικές εργασίες σε Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και δέκα τρείς (13) σε Διεθνή περιοδικά με κριτές.

CITATION index: 480 ομότιμες αναφορές από άλλους συγγραφείς, h-index 11

 https://scholar.google.com/citations?user=8U3ZqxgAAAAJ&hl=en

Ομιλίες σε Ελληνικά Συνέδρια

  1. Τριανταφύλλου Π, Τσόλκα Π, Μωραΐτης Π, Ζώταλης, Μαθιουδάκης Μ: Λεμφοεπιθηλιακή κύστη της στοματικής κοιλότητας. Tρίτο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Λάρισα
  2. Τριανταφύλλου Π, Κατρίτσης Δ, Τσόλκα Π: Συσχέτιση λοιμώδους ενδοκαρδίτιδας και οδοντιατρικών επεμβάσεων (πρόδρομος ανακοίνωση επιδημιολογικής μελέτης. Τέταρτο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Αθήνα
  3. Τσόλκα Π: Τηλεσκοπικές Προσθέσεις επί εμφυτευμάτων. Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο Οστεοενσωμάτωσης. Ελληνική Εταιρεία Οστεοενσωμάτωσης. Αθήνα. 1997
  4. Τσόλκα Π: Η Σύγκλειση στην Ακίνητη Προσθετική. 5η Επιμορφωτική Ημερίδα Οδοντοτεχνιτών. Π.Ο.Ε.Ο. Ρέθυμνο
  5. Τσόλκα Π. Σύγκλειση. Νέες Αντιλήψεις και η Εφαρμογή τους στην Επιεμφυτευματική Προσθετική. 330 Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο. Η Πληροφορική στην Οδοντιατρική του Σήμερα. Αθήνα
  6. Τσόλκα Π. ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΡΘΡΩΤΗΡΕΣ. Σχεδιασμός Αποκαταστάσεων CAD-CAM επί Εικονικών αρθρωτήρων. 25ηΟΔΟΝΤΟΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΒΟΛΟΣ – Μάιος 2016.
  7. Τσόλκα Π. ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΑΡΘΡΩΤΗΡΕΣ. Σχεδιασμός – Εξέλιξη – Εφαρμογή. 4η ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΑ – Δεκέμβριος 2016.
  8. Τσόλκα Π. Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ. Παρελθόν – Παρόν – Μέλλον. 2Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ – Μάιος 2017.