Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα

Κωδικός Μαθήματος:

8171

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Μεταγγισιοθεραπεία – Ιστοσυμβατότητα 8171

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

  • Συνδυάζει τις εξειδικευμένες γνώσεις του για την ορθή μετάγγιση αίματος και παραγώγων καθώς και να γνωρίζει τη σημασία της Ιστοσυμβατότητας..
  • Έχει κατανόηση του πολύπλευρου ρόλου της Ιστοσυμβατότητας και της συλλογής ομφάλιου αίματος.
  • Έχει γνώση των κύριων περιστατικών που θεραπεύει η Μταγγισιοθεραπεία και Ισοσυμβατότητα.
  • Είναι σε θέση να διακρίνει τις κλινικές αντιδράσεις από τη μεταμόσχευση.
  • Συνεργαστεί με τους ασθενείς για τη λήψη αίματος και πραγματοποίηση ειδικών εξετάσεων πριν και μετά τη μεταμόσχευση/μετάγγιση.
  • Χρησιμοποιεί τη γνώση της Αιματολογίας, Ανοσολογίας και Αιμοδοσίας για την επιστήμη της Ιστοσυμβατότητας.
  • Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν περαστικά που χρειάζονται μετάγγιση και μεταμόσχευση.