Φυσιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

2051-2052

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TIE133/Φυσιολογία 2051-2052

Περίγραμμα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

·         Γνωρίζει και να περιγράφει τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους μηχανισμούς του νευρικού, μυϊκού  και ενδοκρινικού  συστήματος  του  ανθρώπινου οργανισμού  σε  επίπεδο  κυττάρου, ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος και να οριοθετούν τις ενδεχόμενες αποκλίσεις.

·         Γνωρίζει τεχνικές και μεθόδους αξιολόγησης της νευρομυϊκής, εγκεφαλικής, νευροενδοκρινικής-ενδοκρινικής και  αναπαραγωγικής λειτουργίας. Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις φυσιολογικές λειτουργίες και τους ομοιοστατικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού κατά συστήματα, τους γενικούς κανόνες που διέπουν την πολύπλευρη και πολύπλοκη λειτουργική αλληλεξάρτησή τους, τις φυσιολογικές παραμέτρους λειτουργίας τους και τις ενδεχόμενες φυσιολογικές αποκλίσεις σε επίπεδο κυττάρου, ιστού, οργάνου και λειτουργικού συστήματος.