Συγκλεισιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

4031-4032

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DENT103/

4031 4032

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν την έννοια της σύγκλεισης, τους τύπους σύγκλεισης που απαντώνται στον φυσικό φραγμό και τις επικρατέστερες θεωρίες περί απόδοσης συγκλεισιακών σχημάτων σε κινητές και ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις.
Να γνωρίζουν τη συγκλεισιακή μορφολογία και τις συγκλεισιακές επαφές και σχέσεις των οπισθίων και πρόσθιων δοντιών στη θέση μέγιστης συναρμογής και κατά τις λειτουργικές κινήσεις της κάτω γνάθου.
Να γνωρίζουν και να εφαρμό ουν τις τεχνικές δημιουργίας-κερώματος συγκλεισιακών επιφανειών.
Να γνωρίζουν τη χρήση των αρθρωτήρων.
Σκοπός του μαθήματος «Συγκλεισιολογία», είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τις βασικές αρχές της σύγκλεισης φυσικού φραγμού, να εξοικειωθεί με τις τεχνικές κερώματος λειτουργικής σύγκλεισης και με τη χρήση των αρθρωτήρων έτσι ώστε να είναι σε θέση να τους χρησιμοποιήσει στην συνέχεια της εκπαίδευσής του στη κατασκευή των προσθετικών αποκαταστάσεων.