Κυτταρική Βιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

1031

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC251/Καθηγητές Μαθήματος

Μπελούκας Απόστολος

Κυτταρική Βιολογία (1031)

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες διαλέξεων: Κυτταρική Βιολογία.pdf

Περίγραμμα

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

  • να γνωρίζουν  την  έννοια  «Κύτταρο»  και  να  κατανοούν  τις  βασικές λειτουργίες των κυττάρων.
  • να  αποκτήσουν   βασικές   γνώσεις   της   σύστασης,   της   δομής   και   της λειτουργίας του προκαρυωτικού και ευκαρυωτικού κυττάρου.
  • να  κατανοήσουν  το  ρόλο  των  βιολογικών  μακρομορίων,  την  κυτταρική ομοιόσταση και την κυτταρική επικοινωνία.