Περιβάλλον και Καλλυντικά

Κωδικός Μαθήματος:

6041

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC208/


6041

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι η εκμάθηση της πληθώρας των παραγόντων που επηρεά ουν τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια του κύκλου της ζωής του. Οι παράγοντες αυτοί αφορούν τις παρεμβάσεις και τις μεταβολές που έχει επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και θα διδαχθούν τον τρόπο αποφυγής των δυσμενών επιπτώσεων του περιβάλλοντος στον άνθρωπο.
Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:
– Να γνωρίζουν τι επιφέρει επίδραση του περιβάλλοντος στον άνθρωπο
– Να προλάβουν τις βλαπτικές επιπτώσεις του περιβάλλοντος
– Να γνωρίζουν τους τρόπους προστασίας από τις επιβλαβείς συνθήκες του
περιβάλλοντος.