Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος

Κωδικός Μαθήματος:

3051

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/DENT103/


3051 3053

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζουν την ανατομία, ιστολογία και φυσιολογία των ιστών που απαρτίζουν το στοματογναθικό σύστημα.
Να γνωρίζουν τη φυσιολογική λειτουργία του Στοματογναθικού Συστήματος.
Να γνωρίζουν τις προϋποθέσεις κατασκευής μιας προσθετικής αποκατάστασης προκειμένου να λειτουργεί με ασφάλεια το Στοματογναθικό σύστημα.
Σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος “Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος”, είναι να γνωρίσει ο φοιτητής τα επιμέρους συστήματα που απαρτίζουν το Στοματογναθικό Σύστημα και τον τρόπο που συνεργά ονται μεταξύ τους, έτσι ώστε να εκτελούνται οι κύριες και δευτερεύουσες λειτουργίες του συστήματος.
Στόχος του μαθήματος είναι:
1. H περιγραφή των μερών που απαρτίζουν το ΣΓΣ και η κατανόηση των μηχανισμών λειτουργίας τους. Η εκμάθηση της κινησιολογίας της κάτω γνάθου.
2. Η διδασκαλία των μηχανισμών λειτουργίας της μάσησης, της κατάποσης και της ομιλίας.