Διαπίστευση – Πιστοποίηση

Κωδικός Μαθήματος:

6031

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://moodle.uniwa.gr/course/view.php?id=710


Καθηγητές Μαθήματος

Καρκαλούσος Πέτρος

Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο να μεταδώσει βασικές γνώσεις για την Πιστοποίηση και την Διαπίστευση των εργαστηρίων. Aν και θα αναλυθούν βασικές έννοιες που αφορούν την διαπίστευση, την πιστοποίηση, τον έλεγχο ποιότητας και την διακρίβωση των εργαστηριακών οργάνων το μεγαλύτερο βάρος θα δοθεί στην εκπαίδευση πάνω στο πρότυπο ISO 15189:2012 που εφαρμόζεται σήμερα στα κλινικά εργαστήρια. Θα γίνουν επίσης εκτεταμένες αναφορές στα πρότυπα ISO 9001 (πιστοποίηση) και ISO 17025 (διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων).