Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ – Σύγχρονες Εφαρμογές Ακτινοθεραπείας

Κωδικός Μαθήματος:

7221-7222

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία ΙΙ 7221 7222

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση, η πρακτική εφαρμογή και η εξοικείωση των φοιτητών με τον Σχεδιασμό Τήλε-Θεραπείας (Teletherapy Treatment Planning) στην Ακτινοθεραπευτική διαδικασία.  Επί πλέον, μέσα από τα μαθήματα του εργαστηρίου, θα βελτιστοποιηθεί η κατανόηση του ρόλου (ευθύνες, υποχρεώσεις) του τεχνολόγου Ακτινοθεραπείας.

Στόχοι του μαθήματος είναι ο φοιτητής να :

  1. ξεχωρίζει και να κατέχει γνώση μηχανημάτων ακτινοθεραπευτικών και την χρήση αυτών
  2. έχει γνώση στοιχείων κλινικής ογκολογίας
  3. γνωρίζει το αντικείμενο της θεραπείας που ο ίδιος εκτελεί.
  4. γνωρίζει τον τρόπο και τις οδούς διασποράς των κακοήθων όγκων και να εκτελεί την ακτινοθεραπευτική αγωγή κατά τον τελειότερο τρόπο με σκοπό την ανακούφιση ή και πολλάκις την ίαση το καρκινοπαθούς.
  5. να είναι εκπαιδευμένοι για τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των σύγχρονων θεραπειών, ώστε να συμβάλουν στην ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή τους στους ασθενείς, αλλά και να συμβάλουν στην αντιμετώπιση ερευνητικών προκλήσεων που σχετίζονται με αυτές.