Κινητή Προσθετική ΙΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

6041-6042

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

7


6041 6042

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν τις παραλλαγές ή τις τροποποιήσεις μιας ολικής οδοντοστοιχίας προκειμένου αυτή να λειτουργήσει στο εκάστοτε περιβάλλον,
  • Να γνωρίζουν τα υλικά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τις εξειδικευμένες αυτές προσθετικές εργασίες ή παραλλαγές.
  • Να κατασκευάζουν επένθετες οδοντοστοιχίες, ομοιότυπες ή και πανομοιότυπες
  • Να αντιγράφουν οδοντοστοιχίες
  • Να χρησιμοποιούν σύγχρονα υλικά και τεχνικές σε συνδυασμό με τη συμβατική ακρυλική ρητίνη, όπως είναι η χρήση μαλακών επιστρωμάτων ή η ενίσχυση βάσης με διάφορα ενισχυτικά υλικά και μεθόδους.

Έχοντας κατανοήσει την μηχανική συμπεριφορά των ολικών οδοντοστοιχιών ως φορτιζόμενων σωμάτων, να μπορεί να επιδιορθώσει μία σπασμένη οδοντοστοιχία ή να εφαρμόσει διάφορες μεθόδους ενίσχυσης του υλικού βάσης των οδοντοστοιχιών κατά την επιδιόρθωση ή την κατασκευή των ολικών οδοντοστοιχιών.