Στοιχεία Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Διαχείριση Εξεταζόμενων στα Τμήματα Ιατρικών Απεικονίσεων

Κωδικός Μαθήματος:

4211-4212

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Παπαβασιλείου Περικλής

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων από τους φοιτητές προκειμένου να αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες απαιτήσεις στην Οργάνωση, Διοίκηση και Διαχείριση των Μονάδων Υγείας.

Επιμέρους στόχοι του μαθήματος είναι:

  1. η ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εφαρμογής των λειτουργιών της Διοίκησης και της κριτικής αξιολόγησης  των σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης που αναπτύσσονται,
  2. η διαχείριση άμεσων οικονομικών θεμάτων και
  3. η χρήση απαραίτητων τεχνολογιών για την αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
  4. οι απαιτήσεις προκειμένου να εργασθεί σε διεθνές περιβάλλον και ως μέλος ομάδας σε διεπιστημονικό περιβάλλον