Τομογραφική Απεικονιστική Ανατομική

Κωδικός Μαθήματος:

5221

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Οικονόμου Γεωργία

Απεικονιστική Απεικόνιση 5221

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να αποτελέσει το εργαλείο κατανόησης της ανθρώπινης ανατομικής στις τρείς διαστάσεις, γνώση απαραίτητη για την επιτυχή απεικόνιση με χρήση τομογραφικών απεικονιστικών τεχνικών. Η σε βάθος κατανόηση της ανατομίας σε τομές ενισχύει σημαντικά την αντίληψη της αδρής ανατομίας του ανθρώπου και τη δυνατότητα επεξεργασίας των απεικονιστικών δεδομένων από τον φοιτητή.

Στόχος του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την απεικονιστική ανατομία στα διάφορα επίπεδα, ανά περιοχή του σώματος με όλες τις τομογραφικές τεχνικές (υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υπερηχογραφία και πυρηνική ιατρική). Με αυτή τη γνώση ο φοιτητής να μπορεί να κατανοήσει τις ανατομικές σχέσεις στο χώρο και από τυπικές τομές να ανασυνθέτει  στο χώρο εικόνες συγκεκριμένων ανατομικών δομών σε διάφορα επίπεδα.