Οδοντική Μορφολογία

Κωδικός Μαθήματος:

4011-4012

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

9

4011 4012

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην επιστήμη της οδοντικής τεχνολογίας, μέσα από την εκμάθηση και κατανόηση του ρόλου των μορφολογικών στοιχείων και χαρακτηριστικών καθενός από τα δόντια που σχηματίζουν τους οδοντικούς φραγμούς.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :
Να γνωρί ει τα βασικά στοιχεία της δομής των δοντιών και των περιοδοντικών ιστών.
Να αναφέρει τα δόντια που υπάρχουν στη νεογιλή και τη μόνιμη οδοντοφυΐα, να περιγράφει το χρόνο ανατολής των μονίμων δοντιών, το ποιο μόνιμο δόντι ανατέλλει στη θέση του κάθε νεογιλού και να ονοματίζει το κάθε δόντι της μόνιμης και της νεογιλής οδοντοφυΐας στο σύστημα FDI.
Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των δοντιών και να αναλύει το ρόλο τους.
Να αναγνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στη μορφή και τη λειτουργία των δοντιών.
Να περιγράφει τις βασικές μορφολογικές διαφορές των μόνιμων κεντρικών-πλαγίων άνω τομέων, των αντίστοιχων κάτω τομέων, των άνω-κάτω κυνοδόντων, των πρώτων-δεύτερων άνω και κάτω προγομφίων καθώς και των πρώτων-δεύτερων άνω και κάτω γομφίων.
Να ταυτοποιεί το κάθε δόντι και τα χαρακτηριστικά του, σε όποια μορφή και αν το συναντήσει (σκίτσο, ομοίωμα, φυσικό).
Να αναγνωρίζει τα λάθος μορφολογικά στοιχεία όλων των δοντιών της μόνιμης οδοντοφυΐας.
Να περιγράφει τις βασικές μορφολογικές διαφορές του κάθε μόνιμου δοντιού.
Να αποδίδει με κέρωμα, σε γύψινα εκμαγεία, τη μορφολογία όλων των επιφανειών σε όλα τα μόνιμα δόντια.
Να περιγράφει και να αναγνωρίζει τις σχέσεις των προσθίων και οπισθίων δοντιών κατά την κεντρική σύγκλειση και κατά τις λειτουργικές κινήσεις της κάτω γνάθου.
Να επιδεικνύει ότι κατανοεί την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία.