Μοριακή Βιολογία

Κωδικός Μαθήματος:

6293

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Μπελούκας Απόστολος