Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι

Κωδικός Μαθήματος:

6021-6022

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Κεφαλά Βασιλική

Ηλεκτρική Δερματοθεραπεία Ι 6021-6022

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να καταστεί ο φοιτητής ικανός να γνωρίζει:

 1. Τα είδη και τις κατηγορίες των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων.
 2. Την ηλεκτροφυσιολογία των ηλεκτροθεραπευτικών μέσων και την επίδρασή τους στους ιστούς (δέρμα, λιπώδη, μυϊκό).
 3. Τις ενδείξεις και τις αντενδείξεις του κάθε ηλεκτροθεραπευτικού μέσου.
 4. Την εφαρμογή τους στην Αισθητική για την αποκατάσταση αισθητικών προβλημάτων

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

 1. Να εφαρμόζουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τις Ηλεκτροθεραπευτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην Αισθητική.
 2. Να επιλέγουν την ή τις ενδεδειγμένες ηλεκτροθεραπευτικές μεθόδους ανά περίπτωση.
 3. Να συνδυάζουν σωστά τις παραπάνω μεθόδους, δημιουργώντας σχήματα αποκατάστασης κατά περίπτωση  περίπτωση, σύμφωνα με τις ενδείξεις και αντενδείξεις κάθε μέσου.
 4. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής  παλμικών ,εναλλασσόμενων, τροποποιημένων εναλλασσόμενων ρευμάτων.
 5. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής   χαμηλόσυχνων ρευμάτων(μικρορεύματα, electrolifting electrolipolysis. ρευμάτων μέσης συχνότητας).
 6.  Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής ρευμάτων Τ.Ε.Ν.Σ., ηλεκτροβελονισμού    με Τ.Ε.Ν.Σ και  διαδυναμικών ρευμάτων.
 7. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής   θεραπευτικών υπερήχων, μαγνητικών – ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και Θερμοθεραπείας ,καθιοδερμίας.
 8. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής   πιεσοθεραπείας.
 9. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής    φωτοανάπλασης.
 10.  Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής  κρυοθεραπείας.
 11.  Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής  ραδιοσυχνοτήτων.
 12. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής  Cavitation  και Needling cavitation  και Μicroneedling.
 13. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής  ηλεκτροθερμικής θεραπείας.
 14. Να φτιάχνουν πρωτόκολλα  εφαρμογής  Οξυγονοθεραπείας.