Πρώτες Βοήθειες

Κωδικός Μαθήματος:

3031-3032

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

ΜΓΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4


Πρώτες Βοήθειες 3031 3032

Περίγραμμα

Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:
• Να δώσει πρώτες βοήθειες, σε ορισμένες καταστάσεις (π.χ. πνιγμός, πνιγμονή), εφόσον χρειαστεί.
• Να δώσει πρώτες βοήθειες σε θύμα που έχει καταρρεύσει (BLS/AED).
• Να αντιμετωπίσει τον ασθενή σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα ή εξωτερικά ιατρεία. Να γνωρίζει τη χρήση απλών αντικειμένων στην εφαρμογή των πρώτων βοηθειών