Τερτίπη Νίκη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Λέκτορας

Η Νίκη Τερτίπη είναι Λέκτορας Εφαρμογών του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών (Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίαςτου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με γνωστικό αντικείμενο οργάνωση προγραμμάτων άσκησης και φυσικής δραστηριότητας. Είναι απόφοιτος της σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού. Έχει εργαστεί στο ΤΕΙ Αθήνας από το 1998-2018 στο Πανεπιστημιακό γυμναστήριο και δίδασκε τα μαθήματα Αισθητική Γυμναστική I,II,IIIτου Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας. Εργάστηκε στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα, στην Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας και στην Δημόσια Εκπαίδευση. Είναι ιδρυτικό μέλος του εργαστηρίου με τίτλο <<Εργαστήριο Δερματολογίας- Αισθητικής-Εφαρμογών Laser>> του τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας  (https://lablad.uniwa.gr). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην μελέτη δερματολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν αθλητές και αθλητές με ειδικές ανάγκες, όπως και στην αντιμετώπιση αισθητικών προβλημάτων μέσω προγραμμάτων άσκησης. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.