Πολυμερή Αισθητικής Επικάλυψης

Κωδικός Μαθήματος:

8041

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Γαλιατσάτος Αριστείδης

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση :

  • Να εξηγεί τι είναι τα πολυμερή υλικά και να περιγράφει τη φύση τους.
  • Να κατανοεί τις μεθόδους παραγωγής των πολυμερών, καθώς και τις κατηγορίες τους.
  • Να κατανοεί τους τύπους και τις ιδιότητες των πολυμερών που έχουν εφαρμογή στην οδοντική τεχνολογία.
  • Να διακρίνει και να εξηγεί τη σχέση των οδοντοτεχνικών πολυμερών με την αισθητική.
  • Να γνωρίζει τα σύγχρονα πολυμερή αισθητικής επικάλυψης και τις προσθετικές κατασκευές που κατασκευάζονται από αυτά.
  • Να αναγνωρίζει και να περιγράφει τα σύγχρονα πολυμερή αισθητικής επικάλυψης.
  • Να γνωρίζει και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και τη χρήση τους.
  • Να γνωρίζει τις σύγχρονες συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον πολυμερισμό των υλικών αυτών.
  • Να επιδεικνύει ότι κατανοεί την όλη διαδικασία εφαρμογής όλων των προηγουμένων γνώσεων στην οδοντική τεχνολογία.