Ιστολογία Στόματος και Οδοντικών Ιστών

Κωδικός Μαθήματος:

3061

Εξάμηνο:

Γ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5


3061 3065

Περίγραμμα

Ο φοιτητής στο τέλος του εξαμήνου θα:

  • Γνωρίζει τη φυσιολογική ανάπτυξη του ανθρώπου και ειδικά την ανάπτυξη της κρανιοπροσωπικής περιοχής, της στοματικής κοιλότητας και των γνάθων.
  • Συσχετίζει την ιστολογική δομή των βασικών ιστών και των κύριων οργανικών συστημάτων με τη λειτουργία τους.
  • Θα μπορεί να συσχετίσει την ιστολογική δομή των ιστών του στόματος με τις ανάγκες και την ποιότητα των προσθετικών αποκαταστάσεων και ορθοδοντικών μηχανημάτων.

Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές:

  • τις βασικές αρχές εμβρυϊκής  ανάπτυξης,
  • τη  βασική  δομή  και  λειτουργία  των  κυττάρων και  των ιστών και
  • τη βασική  δομή  και  λειτουργία  των  μαλακών  και  σκληρών  ιστών  του στόματος.