Δεοντολογία Οπτικού – Οπτομέτρη

Κωδικός Μαθήματος:

7051

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Χατζηχρήστου Ελένη