Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Κωδικός Μαθήματος:

2041

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

2

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC312/Καθηγητές Μαθήματος

Κριεμπάρδης Αναστάσιος

2041 Εισαγωγή στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

 

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι:

  • Οι φοιτητές να κατανοήσουν την ιστορία και το γνωσιακό πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών. Να γνωρίσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
  • Να εμβαθύνουν στα αντικείμενα του Τμήματος, ώστε να μπορέσουν να επιλέξουν την επιστήμη και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν.

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μια γενική εικόνα του αντικειμένου των σπουδών τους, των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που προϋποθέτει, αλλά και το αντικείμενο ενός μελλοντικού επαγγέλματος.

Ειδικότερα οι φοιτητές/φοιτήτριες μετά το τέλος του μαθήματος:

  • Να έχουν μια γενική θεώρηση και να αποκτήσουν αίσθηση του μαθησιακού πεδίου το οποίο θα σπουδάσουν.
  • Να γνωρίσουν την ιστορία, την φιλοσοφική διάσταση και την ηθική των Βιοϊατρικών Επιστημών.
  • Να γνωρίσουν το αντικείμενο, τις δυνατότητες και την επαγγελματική στόχευση των επιμέρους κατευθύνσεων.