Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία

Κωδικός Μαθήματος:

8091

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

eclass.uniwa.gr

Καθηγητές Μαθήματος

Βενετίκου Μαρία

Εργαστηριακή και Κλινική Ενδοκρινολογία 8091

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση:
• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της ορμονικής λειτουργίας καθώς και του ελέγχου έκκρισης των ορμονών.
• Να γνωρίζει τον τρόπο μέτρησης των ορμονών και τις αρχές λειτουργίας του ενδοκρινικού εργαστηρίου.
• Να γνωρίζει την λειτουργία του υποθαλαμουποφυσιακού συστήματος και των δυσλειτουργιών αυτού.
• Να γνωρίζει τις κυριότερες ασθένειες του θυρεοειδούς αδένα, των παραθυρεοειδών αδένων, και τον τρόπο διερεύνησης καθώς και τις εκδηλώσεις τους.
• Να γνωρίζει τις κυριότερες ασθένειες του ενδοκρινικού παγκρέατος καθώς και τον εργαστηριακό έλεγχο διερεύνησης και παρακολούθησής τους.
• Να γνωρίζει τις βασικές αρχές της ενδοκρινολογίας της αναπαραγωγής σε άνδρες και γυναίκες.
• Να γνωρίζει τον ενδοκρινολογικό έλεγχο της παχυσαρκίας σε παιδιά και ενήλικες και την σχετική θεραπευτική προσέγγιση.
• Nα γνωρίζει τον ενδοκρινολογικό έλεγχο της οστεοπόρωσης.
• Να γνωρίζει την επίδραση των διαφόρων ειδών καρκίνου στο ενδοκρινολογικό σύστημα .
• Να γνωρίζει την επίδραση του περιβάλλοντος και της διατροφής στα επίπεδα των ορμονών του ανθρώπινου οργανισμού.
• Να γνωρίζει τις αρχές της επίδρασης του νευρικού συστήματος στο ενδοκρινικό σύστημα.