Κλινική Οπτομετρία

Κωδικός Μαθήματος:

6011-6012

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Πατέρας Ευάγγελος

Κλινική Οπτομετρία 6011-6012

Περίγραμμα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί εξειδικευμένες Οπτομετρικές έννοιες και όρους.
  • Να έχει εξοικειωθεί με τον έλεγχο της όρασης με εξειδικευμένες υποκειμενικές και αντικειμενικές τεχνικές.
  • Να γνωρίζει εξειδικευμένους τρόπους ελέγχου του βυθού του οφθαλμού και των προβλημάτων που μπορούν να παρουσιαστούν καθώς και την ορολογία καταγραφής τους.
  • Να εξοικειωθεί με ειδικές απεικονιστικές τεχνικές του οφθαλμού.