Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου

Κωδικός Μαθήματος:

8031

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Βογιατζάκη Χρυσάνθη

Διαχείριση Ζώων Εργαστηρίου 8031

Περίγραμμα

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην  εισαγωγή των φοιτητών  στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης των ζώων εργαστηρίου, στην κατανόηση  της ορθής χρησιμοποίησής τους προκειμένου να εξάγονται αξιόπιστα επιστημονικά in vivo συμπεράσματα και παράλληλα στη διασφάλιση της ευζωίας  των εργαστηριακών ζώων σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία.  Αναλύονται τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από την  αλληλεπίδραση ανθρώπου-ζώου, όταν τα ζώα χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς  συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης, της μείωσης, της βελτίωσης των συνθηκών διαβιώσης (3R) και εναλλακτικοί τρόποι πειραματισμού. Περιγράφεται η  βιολογία (ανατομία, φυσιολογία, διατροφή) των συνηθέστερα χρησιμοποιούμενων ειδών, αναπαραγωγή, γενετική τυποποίηση και διαγένεση, των εργαστηριακών ζώων. Επίσης περιγράφονται οι συνθήκες στέγασης  και εκτροφής των ζώων εργαστηρίου, με ιδιαίτερη έμφαση στον εμπλουτισμό περιβάλλοντος, τη φυσιολογική συμπεριφορά των τρωκτικών και των λαγόμορφων,  και την αναγνώριση εκδήλωσης μη φυσιολογικών συμπεριφορών  της αλλοτριοφαγίας, της δυσφορίας, του πόνου, της κακουχίας και stress.   Αναφέρονται μέθοδοι συγκράτησης, αναισθησίας, αναλγησίας, ανακούφισης πόνου, ενέσεων, δειγματοληψίας και ευθανασίας.