Παραγωγή Καλλυντικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

6052

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH145/


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαγεωργίου Σπύρος

6052

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της Καλής Παραγωγικής Πρακτικής «Good Manufacturing Practice» για την παρασκευή των καλλυντικών προϊόντων στην βιομηχανία.
Στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές τους βασικούς κανόνες της παραγωγής καλλυντικών σε βιομηχανική κλίμακα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΟΦ και της ΕΕ., για την διασφάλιση ενός κατάλληλου ποιοτικά και εναρμονισμένου νομοθετικά παραγόμενου προϊόντος, προς τους καταναλωτές.
Μαθησιακά αποτελέσματα :
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
Τις βασικές αρχές για την σωστή Παραγωγική Διαδικασία στις βιομηχανικές μονάδες (Εργοστάσια Καλλυντικών)
Τις απαιτήσεις των Ελεγκτικών Αρχών και τους κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων καλλυντικών προϊόντων.

Την ορθή τήρηση των απαραίτητων νόμιμων διαδικασιών και την τεκμηρίωση της Καλής Παραγωγικής Διαδικασίας στους ελέγχους και στις επιθεωρήσεις, τόσο από τον ΕΟΦ, όσο και στα διάφορα «audits» από το εξωτερικό (εταιρείες, διεθνείς οργανισμούς).
Τα απαραίτητα κριτήρια και τις υποχρεώσεις για την υποστήριξη της θέσης στη βιομηχανία, ως Υπεύθυνου Επιστήμονα στην Παραγωγή & τον Ποιοτικό έλεγχο, έναντι του ΕΟΦ.