Μυκητολογία

Κωδικός Μαθήματος:

7041-7042

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

7041 7042

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

γνωρίζει τη μορφολογία και τη φυσιολογία των μυκήτων
μπορεί να τους απομονώνει και να τους ταυτοποιεί.

Σκοπός του μαθήματος της μυκητολογίας είναι να καταστήσει ικανούς τους φοιτητές:
1) Να κατανοήσουν την έννοια των μυκήτων, τη δομή, τη γενετική και την επιλογή τους να προκαλέσουν νόσο. Να γίνεται διαχωρισμός των μυκήτων από τους άλλους μικροοργανισμούς
2) Να κατανοήσουν τον πολλαπλασιασμό των μυκήτων, την εξάπλωσή τους και να διδαχθούν τις μυκητιάσεις.
Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση των θεωρητικών