Κλινική Χημεία ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

6051-6052

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Καρκαλούσος Πέτρος

Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια της Κλινικής Χημείας Ι και σκοπό έχει να ολοκληρώσει τις βασικές γνώσεις πάνω στην κλινική χημεία, όπως αυτή εφαρμόζεται στο βιοχημικό κλινικό εργαστήριο. Στη θεωρία θα συνεχιστούν τα μαθήματα πάνω στους βιοδείκτες διαφόρων οργάνων και συστημάτων του οργανισμού όπως είναι η μελέτη του βασικού ορμονολογικού άξονα (υποθάλαμος, υπόφυση, όργανα στόχοι [θυροειδής, γονάδες, επινεφρίδια]), του μεταβολισμού του σιδήρου, του βιοχημικού ελέγχου της εγκυμοσύνης, της οξειδοαναγωγικής ισορροπίας, των καρκινικών δεικτών και βασικών γνώσεων κλινικής τοξικολογίας.
Στο εργαστήριο θα συνεχιστεί η εκμάθηση πάνω στους βιοχημικούς και ορμονολογικούς αναλυτές. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εκμάθηση των στατιστικών μεθόδων ποιότητας και της βαθμονόμησης των οργάνων αυτών. Επιπλέον οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων και ενζύμων και στις αναλύσεις διαφορετικών δειγμάτων ορού, ούρων, ΕΝΥ, αρθρικού, σπέρματος.