Παππάς Ευάγγελος

qode interactive strata

Μέλη Δ.Ε.Π​

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

epappas@uniwa.gr

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.teiath.gr/epappas/

Διεύθυνση Γραφείου

Κ5-Εργαστήριο

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 14:00-16:00 Παρασκευή 14:00-16:00

Ο Ευάγγελος Παππάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής του Τομέα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΔΑ και Research Associate του University of Texas, MD Anderson, San Antonio, Texas, USA. Είναι κάτοχος Πτυχίου Φυσικής (ΕΚΠΑ), MSc in Medical Physics (University of Aberdeen UK), Διδακτορικού διπλώματος (Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ). Έχει 12ετή κλινική εμπειρία (Νοσοκομείο Αγ. Σάββας) και 20 ετή ερευνητική εμπειρία στον χώρο της Ιατρικής Φυσικης της Ακτινοθεραπείας. Το 1999 στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, ανέπτυξε και παρουσίασε το πρώτο εναλλακτικό δοσίμετρο γέλης πολυμερών (VIPAR gels) με εφαρμογή στην Τρισδιάστατη Δοσιμετρία στην Ακτινοθεραπεία (έκτοτε πλήθος ανεξάρτητων δημοσιέυσεων διεθνώς σχετίζονται με την χρήση των VIPAR gels για ακτινοθεραπευτικές εφαρμογές). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα την τελευταία 5-ετία εστιάζονται στη δοσιμετρία και διασφάλιση ποιότητας εφαρμογής σύγχρονων ακτινοθεραπευτικών εφαρμογών, με έμφαση στην Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική εγκεφαλικών όγκων και στην Ακτινοθεραπεία με χρήση Πρωτονίων.

Google Scholar link: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=EBvwSI8AAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&sortby=pubdate