Οφθαλμικοί Φακοί Ι

Κωδικός Μαθήματος:

4031-4032

Εξάμηνο:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7


Καθηγητές Μαθήματος

Πατέρας Ευάγγελος

Οφθαλμικοί Φακοί Ι 4031-4032

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τον φοιτητή των βασικών εννοιών της Τεχνολογίας  Οφθαλμικών  Φακών  και   τεχνικές  και   μεθόδους  εφαρμογής  των   στον διορθωτικό σκελετό σε καθημερινές πρακτικές στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί βασικές έννοιες της Τεχνολογίας Οφθαλμικών Φακών.
  • Να έχει εξοικειωθεί με την επίλυση προβλημάτων και την εφαρμογή Οφθαλμικών Φακών σε διορθωτικό σκελετό.
  • Να γνωρίζει τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων και ασκήσεων κατανόησης τεχνολογικών και επιστημονικών μεθόδων έρευνας στο αντικείμενο της Τεχνολογίας Οφθαλμικών Φακών.
  • Να κατανοεί την εκτέλεση διορθωτικών συνταγών.