Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής

Κωδικός Μαθήματος:

6251

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3


Καθηγητές Μαθήματος

Μπάκας Αθανάσιος

Ακτινοφυσική Πυρηνικής Ιατρικής 6251

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική προετοιμασία των φοιτητών πριν την εξάσκηση τους στα τμήματα Πυρηνικής Ιατρικής των νοσοκομείων, η κατανόηση της λειτουργίας  των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην πυρηνική ιατρική και των παραμέτρων που υπεισέρχονται στην απεικόνιση με ραδιοφάρμακα.

Στόχοι του μαθήματος είναι :

  1. Η βέλτιστη επιλογή παραμέτρων λειτουργίας των απεικονιστικών & μετρητικών συστημάτων Πυρηνικής Ιατρικής.
  1. Η κατανόηση στην χρήση πρωτοκόλλων. Την σημασία των ποιοτικών ελέγχων.
  2. Η επαρκή γνώση στην χρήση ραδιοφαρμάκων για την διάγνωση και θεραπεία ασθενειών.

Η ασφαλή διαχείριση ραδιενεργών ουσιών και ραδιενεργών αποβλήτων.