Νομοθεσία Καλλυντικών και Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

7052

Εξάμηνο:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕΥ

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

4


Καθηγητές Μαθήματος

Παπαγεωργίου Σπύρος

7052

Περίγραμμα

Σκοπός και στόχος του μαθήματος είναι να μυηθεί ο σπουδαστής στις δεοντολογικές θέσεις και αρχές άσκησης του επαγγέλματος – λειτουργήματός του μέσα από Ηθικές, Επιστημονικές και Νομικές παραμέτρους.
Μετά το τέλος του μαθήματος οι σπουδαστές:
Να κατανοούν τις βασικές αρχές Δεοντολογίας του Επαγγέλματός του
Να γνωρίζουν τρόπους αντιμετώπισης Δεοντολογικών προβλημάτων της Ειδικότητας του
Θα έχουν εξοικειωθεί με τους βασικούς κανόνες Δεοντολογίας του Επαγγέλματός του
Θα είναι σε θέση να αυτενεργούν σε ηθικό και νομικό επίπεδο ούτως ώστε να μη βρεθούν αντιμέτωποι με παραβατικές καταστάσεις που οδηγούν σε «δίωξη» για παράνομη άσκηση του επαγγέλματος.