Απεικόνιση Μυοσκελετικού και Καρδιαγγειακού Συστήματος

Κωδικός Μαθήματος:

8271

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Απεικόνιση Μυοσκελετικού & Καρδιαογγειακού Συστημάτων 8271

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η  εξοικείωση των φοιτητών με :

  1. τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης του μυοσκελετικού συστήματος.
  2. τις βασικές αρχές των πρωτοκόλλων απεικόνισης του μυοσκελετικού συστήματος.
  3. τις προχωρημένες ανατομικές πληροφορίες που απαιτούνται για την απεικόνιση των παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος.
  4. τις κυριότερες παθολογικές οντότητες του μυοσκελετικού συστήματος και τους αλγορίθμους απεικόνισης.

Οι βασικοί στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση:

  1. των ειδικές τεχνικών και νεώτερων εξελίξεων στην απεικόνιση του καρδιοαγγειακού συστήματος.
  1. των αναγκών για χρονική διακριτική ικανότητα και πως αυτή επιτυγχάνεται με τις διάφορες μεθόδους.
  2. των κύριων χαρακτηριστικών του υπερηχογραφήματος και της ανάγκης για συγχρονισμό με το υπερηχογράφημα στην απεικόνιση της καρδιάς.
  3. τις κυριότερες παθήσεις του καρδιαγγειακού συστήματος.