Ειδική Ιστολογία – Κυτταρολογία

Κωδικός Μαθήματος:

5031-5032

Semester:

Ε' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

7

Μονάδες ECTS:

8

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/TIE135/

Καθηγητές Μαθήματος

Ανθούλη Φραγκίσκη

Ειδική Ιστολογία Κυτταρολογία 5031 5032

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα δύναται:

  • Να αναγνωρίζει μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τα διάφορα όργανα  του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού, γεννητικών συστημάτων (άνδρα και γυναίκας),  τους ενδοκρινείς αδένες, το δέρμα και τα εξαρτήματα, τα όργανα της ακοής και όρασης.
  • Να παρασκευάζει ιστολογικά παρασκευάσματα και κυτταρολογικά επιχρίσματα
  • Να χρωματίζει τα ιστολογικά παρασκευάσματα από διάφορα όργανα του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιογεννητικού συτήματος με κοινές και ειδικές χρώσεις και τεχνικές.

 Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους φοιτητές ικανούς:

  • α) ώστε να γνωρίζουν, να διαχωρίζουν και να επεξεργάζονται τα όργανα του πεπτικού, αναπνευστικού, ουροποιητικού και γεννητικού συστήματος (άνδρα και γυναίκας).
  • β) Επίσης να είναι ικανοί να χειρίζονται κρυοτόμους, κρυοστάτες, να εκτελούν τομές ταχείας βιοψίας, να διενεργούν ειδικές χρώσεις για τα όργανα κάθε συστήματος.
  • γ) Να παρατηρούν μικροσκοπικά τα διάφορα όργανα των ανωτέρω συστημάτων.
  • δ) να είναι ικανοί  να προετοιμάζουν κυτταρολογικά επιχρίσματα και
  • ε) Τέλος, την απόκτηση των απαραίτητων εργαστηριακών δεξιοτήτων των παραπάνω ώστε να είναι ικανοί στη μελλοντική εφαρμογή τους στον εργασιακό τους χώρο.