Συσκευασία Καλλυντικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

8081

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/BISC209/

Καθηγητές Μαθήματος

8081

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της μελέτης συμβατότητας και του ελέγχου των υλικών συσκευασίας, που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών καλλυντικών προϊόντων. .
Στόχος του μαθήματος είναι να διδαχθούν οι φοιτητές τα διάφορα είδη υλικών (επιστήμη πολυμερών), που θα συσκευαστούν μέσα σε αυτά κατάλληλα, τα καλλυντικά προϊόντα και να μπορούν να εφαρμόζουν τις μεθόδους σταθερότητας και ελέγχου τους στα τελικά προϊόντα.
Μαθησιακά αποτελέσματα :
Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
Πώς να επιλέγουν (σχεδιάζουν) τα κατάλληλα υλικά συσκευασίας για τα αντίστοιχα είδη καλλυντικών προιόντων. Π.χ βρεφικά, αντηλιακά καλλυντικά, προϊόντα, για τη στοματική κοιλότητα, το πρόσωπο, τα μαλλιά κ.α
Πώς να εκτελούν τα κατάλληλα τεστ σταθερότητας και συμβατότητας με το προϊόν, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα πρωτόκολλα. (μεθόδους).
Τις μεθόδους ελέγχου των υλικών συσκευασίας, κατά την παραλαβή στο εργοστάσιο παραγωγής καλλυντικών, σύμφωνα με τους κανόνες καλής παραγωγής «GMP» και τις απαιτήσεις του ΕΟΦ.
Τον έλεγχο και την αξιολόγηση των τελικών σκευασμάτων, στην διάρκεια του χρόνου, για την τελική εκτίμηση σταθερότητάς (χρόνος ζωής) του προϊόντος.
Θα γνωρίζουν πώς να αξιολογούν, μέσω των κατάλληλων δοκιμασιών (φυσικοχημικοί, μικροβιολογικοί, έλεγχοι υλικών συσκευασίας) την Περίοδο ζωής μετά το Άνοιγμα (Period After Opening, PAO), που είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται στη συσκευασία.