Οδοντιατρική Κεραμική Ι

Κωδικός Μαθήματος:

6031-6032

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

9


6031 6032

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη επιστημονική και εφαρμοσμένη γνώση, που θα τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ακίνητες οδοντικές προσθέσεις δοντιών και συγκεκριμένα διάφορα είδη ακίνητων μεταλλοκεραμικών κατασκευών, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και υλικά.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν την αναγκαιότητα αποκατάστασης της στοματικής κοιλότητας με μια ακίνητη προσθετική κατασκευή (γέφυρα – στεφάνη).
  • Να γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια κατασκευής ακίνητων μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων.
  • Να γνωρίζουν ποια στάδια είναι της δικής τους αρμοδιότητας και πως να συνεργάζονται αρμονικά με τον οδοντίατρο.
  • Να γνωρίζουν τις παραλλαγές των σύγχρονων μεταλλοκεραμικών αποκαταστάσεων που αποτελούν μέρος της καθημερινής οδοντοτεχνικής διαδικασίας.
  • Να κατέχουν τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική τους κατοχύρωση και ανταγωνιστικότητα.