Ποιοτικός Έλεγχος Καλλυντικών Προϊόντων

Κωδικός Μαθήματος:

6031-6032

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://eclass.uniwa.gr/courses/VIM122/


Καθηγητές Μαθήματος

Βαρβαρέσου Αθανασία

Περίγραμμα Μαθήματος

https://eclass.uniwa.gr/courses/AISTH142/

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να διδαχθούν τις βασικές μεθόδους ποιοτικού ελέγχου – ανάλυσης των καλλυντικών προϊόντων και προϊόντων τοπικής εφαρμογής στο δέρμα, των δραστικών συστατικών τους, των συνήθως χρησιμοποιούμενων εκδόχων των πιθανών προσμίξεων και των απαγορευμένων για τα καλλυντικά προϊόντα ουσιών.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις αυξημένες απαιτήσεις στον ποιοτικό έλεγχο και τη διασφάλιση παραγωγής των καλλυντικών και προϊόντων τοπικής εφαρμογής στο δέρμα σύμφωνα με τις οδηγίες των Διεθνών Οργανισμών, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:
Τις αυξημένες απαιτήσεις στο επίπεδο του ποιοτικού ελέγχου και της διασφάλισης ποιότητας των καλλυντικών στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Τις βασικές κατεργασίες που απαιτούνται για το διαχωρισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των δραστικών συστατικών και των εκδόχων των καλλυντικών προϊόντων σε διάφορες καλλυντικοτεχνικές μορφές.
Τις φυσιοκοχημικές μεθόδους ταυτοποίησης πρώτων υλών.
Τις αναλυτικές μεθόδους (κυρίως ενόργανης ανάλυσης) για τον ποσοτικό προσδιορισμό και την ταυτοποίηση συστατικών, εκδόχων, προσμείξεων
Τις μεθόδους ταυτοποίησης δομής.
Τις μεθόδους μικροβιολογικού ελέγχου πρώτων υλών, περιεκτών, ημιέτοιμων και τελικών καλλυντικών προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων τοπικής εφαρμογής στο δέρμα όπως συστήνονται από τη Φαρμακοποιία.
και
Να διερευνούν και να επιλύουν προβλήματα σταθερότητας πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.
Να αναπτύσσουν και να επικυρώνουν μεθόδους ενόργανη ανάλυσης .