Βιοχημεία

Κωδικός Μαθήματος:

2021

Semester:

Β' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3Καθηγητές Μαθήματος

Τράπαλη Μαρία

2021 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ

Περίγραμμα

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί να:
Γνωρίζει γενικά τη χημική σύσταση, δομή και βιολογική δράση των βασικών βιομορίων (υδατανθράκων, πρωτεϊνών, λιπιδίων, νουκλεϊκών οξέων).
Γνωρίζει την ταξινόμηση των πρωτεϊνών σε κατηγορίες και τη δομή και λειτουργία των κύριων μελών κάθε κατηγορίας.
Γνωρίζει την ταξινόμηση των ενζύμων, το προσδιορισμό των κινητικών σταθερών τους, τους γενικούς μηχανισμούς ενζυμικών αντιδράσεων, και τους τρόπους ρύθμισης της ενζυμικής δραστικότητας.
Περιγράφει τις κύριες πορείες βιοσύνθεσης και καταβολισμού μικρο- και μακροβιομορίων (υδατανθράκων, λιπαρών οξέων και άλλων λιπιδίων, αμινοξέων και πρωτεϊνών, νουκλεοτιδίων και νουκλεϊκών οξέων).