Απεικόνιση Μαστού

Κωδικός Μαθήματος:

6281

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Απεικόνιση Μαστού 6281

Περίγραμμα

Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων που αφορούν την ακτινολογική απεικόνιση του μαστού.

Σκοποί του μαθήματος είναι ο φοιτητής να γνωρίζει

  1. όλους τους τρόπους απεικόνισης του μαστού .
  2. Τις επεμβατικές πράξεις.
  3. Τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης του μαστού.
  4. Τις αρχές που διέπουν τον προληπτικό έλεγχο.
  5. Τις ψυχολογικές επιπτώσεις της παθολογίας του μαστού για τη γυναίκα.
  6. Τις ιδιαιτερότητες της απεικόνισης του μαστού στον άνδρα.