Γναθοπροσωπική Προσθετική

Κωδικός Μαθήματος:

8051-8052

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Τσόλκα Παναγιώτα

8051 8052

Περίγραμμα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίζουν την αναγκαιότητα κατασκευής μιας γναθοπροσωπικής πρόσθεσης.
  • Να γνωρίζουν τα είδη των γναθοπροσωπικών αποκαταστάσεων
  • Να γνωρίζουν θεωρητικά και πρακτικά τα στάδια κατασκευής της.
  • Να γνωρίζουν τα σύγχρονα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής γναθοπροσωπικών προσθέσεων.
  • Να συνεργάζεται αρμονικά με τον Οδοντίατρο για την κατασκευή τέτοιων εργασιών.