Αξονική Τομογραφία

Κωδικός Μαθήματος:

6221-6222

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

8


Καθηγητές Μαθήματος

Οικονόμου Γεωργία

 Υπολογιστική Τομογραφία 6221 6222

Περίγραμμα

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την μέθοδο της Υπολογιστικής Τομογραφίας, τις εξελίξεις της  και τις εφαρμογές της. Αναπτύσσονται τα πρωτόκολλα εξέτασης και απεικόνισης και οι λόγοι για τους οποίους τροποποιούνται ανάλογα με τις υπό διερεύνηση παθολογικές καταστάσεις. Παρουσιάζονται οι σημαντικότερες παθολογικές οντότητες ανά σύστημα και όργανο και οι αδρές παθολογικές τους εικόνες. Έμφαση σε θέματα ακτινοπροστασίας.

Στόχος είναι η εφαρμογή των πρωτοκόλλων εξέτασης με υπολογιστική τομογραφία στην κλινική πράξη σε μεγάλα νοσοκομεία. Επιπλέον εξάσκηση στην επεξεργασία εικόνας και παραγωγή πολυεπίπεδων και τρισδιαστάτων ανασυνθέσεων ανάλογα με τις ανάγκες των εξετάσεων. Οι σπουδαστές παρατηρούν και συμμετέχουν στην όλη διαδικασία της εξέτασης (υποδοχή ασθενούς, ιστορικό, προετοιμασία, τοποθέτηση, χορήγηση σκιαγραφικών, εκτέλεση, επεξεργασία και αποθήκευση/διανομή εικόνων).