Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Κωδικός Μαθήματος:

7031-7032

Semester:

Ζ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Μεθοδολογία Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 7031 7032

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση:
1. Να γνωρίζει το ανδρικό και γυναικείο αναπαραγωγικό σύστημα, την ανατομία και την φυσιολογία του.
2. Να γνωρίζει εκείνες τις παθολογικές καταστάσεις του άνδρα και της γυναίκας που οδηγούν τα ζευγάρια στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή.
3. Να γνωρίζει το νομικό πλαίσιο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
4. Να γνωρίζει τα ηθικά ζητήματα που εγείρει η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή στην Ελλάδα και παγκοσμίως.
5. Να γνωρίζει την κλασική τεχνική της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (IVF) και τα πρωτόκολλα ορμονικής διέγερσης των ωοθηλακίων της υποψήφιας μητέρας.
6. Να γνωρίζει την τεχνική της σπερματέγχυσης και πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
7. Να γνωρίζει την τεχνική της προεμφυτευτική διάγνωσης και πότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
8. Να γνωρίζει τις σύγχρονες μεθόδους κρυοσυντήρησης ανθρώπινων γαμετών και εμβρύων.
9. Να γνωρίζει να εκτελεί την γενική εξέταση σπέρματος.
10. Να γνωρίζει να εκτελεί την κρυοσυντήρηση σπέρματος και την απόψυξη κρυοσυντηρούμενων δειγμάτων με ψυγείου υγρού αζώτου.
11. Να ξέρει να κατεργάζεται δείγματα σπέρματος για να βελτιωθούν τα φυσικά τους χαρακτηριστικά και να είναι κατάλληλα για σπερματέγχυσης.
1. Να γνωρίζει και να εκτελεί βασικές λειτουργικές εξετάσεις σπέρματος.