Γενικές Αναλύσεις Βιολογικών Δειγμάτων

Κωδικός Μαθήματος:

4051-4052

Semester:

Δ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Καρκαλούσος Πέτρος

Το μάθημα αυτό αποτελεί μία γενική εισαγωγή στις αναλύσεις των βιολογικών δειγμάτων. Αποτελεί το λεγόμενο προσυμπτωματικό έλεγχο (screening) δηλαδή το προσδιορισμό των φυσικών, χημικών και μικροσκοπικών χαρακτήρων διαφόρων βιολογικών δειγμάτων όπως ούρων, κοπράνων, εγκεφαλονωτιαίου υγρού, αρθρικού υγρού, κολπικού υγρού, σπέρματος και ορώδη υγρών (πλευριτικού, περικαρδιακού, περιτοναϊκού υγρού). Η θεωρία του μαθήματος συνοδεύει συντονισμένα τις εργαστηριακές ασκήσεις έτσι ώστε τα εργαστηριακά μαθήματα να αποτελούνται μόνο από κλινική άσκηση.