Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

8201

Semester:

Η' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Ιατρικών Εργαστηρίων

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Μονάδες ECTS:

12

Καθηγητές Μαθήματος

Καρκαλούσος Πέτρος

Περίγραμμα

Ο φοιτητής μετά το τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση:
Να γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας ενός κλινικού ή άλλου βιοϊατρικού εργαστηρίου (ανάλογα με την επιλογή του φοιτητή) και συγκεκριμένα τις ροές εργασιών σε αυτό.
Να έχει αποκτήσει σημαντική εργαστηριακή εμπειρία σε πλήθος αναλύσεων έτσι ώστε να είναι επαρκείς να εργαστεί άμεσα σε παρόμοιο εργαστήριο του ίδιου ή άλλου φορέα.
Να έχει εμπεδώσει τα συστήματα ποιότητας των αναλύσεων όπου έχει ασκηθεί έτσι ώστε να μπορεί να εξάγει πάντα αξιόπιστα αποτελέσματα.
Να έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην σύγχρονη αναλυτική τεχνολογία και σχετικών εφαρμογών πληροφορικής.