Σεμπέπου Ιωάννα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΣΕΜΠΕΠΟΥ
Οδοντίατρος, Λέκτορας στο ΠΑ.Δ.Α.
• Πτυχίο Οδοντιατρικής, Οδοντιατρική Σχολή, Α.Π.Θ., 1992
• Μεταπτυχιακές σπουδές στην Γαλλία (Παν/μια Paris 5 και Paris 7) στην Βιολογία
Στόματος (Κατεύθυνση Ανατομοφυσιολογία), Ακίνητη Προσθετική και Βιοϋλικά,
1993-1996.
• Διδακτορικό στο Α.Π.Θ, «Μελέτη της αλληλεπίδρασης ολοκεραμικών
αποκαταστάσεων με συγκολλητικά συστήματα», 2006.
• Εργαστηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας της Σχολής
Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 1996-2018.
• Εξωτερικός Συνεργάτης στο Τμήμα Στοματικής και Γναθοχειρουργικής
Χειρουργικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών από το 1998 και
ειδικότερα σε θέματα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών της ΚΓΔ, από το 2015-
2019
• Εργαστηριακός οδηγός Οδοντικής Μορφολογίας. Αριστείδης Γαλιατσάτος
Ιωάννα Σεμπέπου ΤΕΙ Αθήνας 2010
• Ιδιωτική άσκηση Οδοντιατρικού Επαγγέλματος από 2000 μέχρι σήμερα.
• Από το 2019, Λέκτορας στο Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α., στον
Τομέα Οδοντικής Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Ακίνητη Προσθετική».