Ακίνητη Προσθετική ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

6011-6012

Εξάμηνο:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οδοντικής Τεχνολογίας

Κατηγορία:

ΜΕ

Ώρες:

9

Μονάδες ECTS:

9


6011 6012

Περίγραμμα

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν την απαραίτητη επιστημονική και εφαρμοσμένη γνώση, που θα τους καταστήσει ικανούς να σχεδιάζουν και να κατασκευάζουν ακίνητες οδοντικές προσθέσεις δοντιών και συγκεκριμένα διάφορα είδη ακίνητων γεφυρών, σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις και υλικά.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση :

  • Να γνωρίσουν τους σκοπούς, τους στόχους και την αναγκαιότητα της εφαρμογής των ακίνητων οδοντικών προσθέσεων και συγκεκριμένα των ακίνητων γεφυρών.
  • Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα αποκατάστασης της στοματικής κοιλότητας με την εφαρμογή μιας γέφυρας.
  • Να αποκτήσουν τις επιστημονικές γνώσεις που καθορίζουν τις βασικές αρχές κατασκευής μιας γέφυρας.
  • Να κατανοήσουν και να αναλύουν τους κανόνες σχεδίασης γεφυρών, τόσο μιας γέφυρας προσθίων δοντιών, όσο και μιας γέφυρας οπισθίων δοντιών.
  • Να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα διάφορα είδη ακίνητων γεφυρών (γέφυρα ολική μεταλλική, γέφυρα ολική χυτή με όψη, τηλεσκοπική γέφυρα, επιεμφυετυματική γέφυρα).
  • Να διακρίνουν και να αναγνωρίζουν τα διάφορα μέρη των ακίνητων γεφυρών.
  • Να εξοικειωθούν με τα σημερινά δεδομένα της οδοντικής τεχνολογίας και των βιοϋλικών.
  • Να χρησιμοποιούν τις διάφορες συσκευές που απαιτούνται για την ολοκλήρωση μιας ακίνητης γέφυρας.