Σοπίδου Βαρβάρα

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π)​

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vsopidou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5745

Διεύθυνση Γραφείου

Κ13.001

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 14:00-16:00 Παρασκευή 14:00-15:00

H Σοπίδου Βαρβάρα είναι απόφοιτος  Τμήματος  Δημόσιας  Υγιεινής  ΤΕΙΑ (1985) &  του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας  ΤΕΙΑ. Διαθέτει  MSc  στην «Αντιμετώπιση του Πόνου» Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από το 2007. Έχει συμμετοχή σε 2 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά Ευρωπαϊκά / Εθνικά προγράμματα ως συνεργαζόμενη ερευνήτρια. Είναι κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της  Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. (1995) & ειδίκευση στη «Συμβουλευτική & τον Προσανατολισμό» της  Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (2004). Διαθέτει πιστοποίηση  ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης & παρακολούθηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων” & “Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση” του ΕΚΠΑ. Έχει εξειδικευτεί στην «Πληροφορική &  Διοίκηση» στο Τ.Ε.Ι. Πειραιά, και στην «Τεχνολογία & Διαχείριση του Περιβάλλοντος» του ΤΕΙA & είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης  χειρισμού Η/Υ της Unicert Primary. Πιστοποίηση IΔΒΕ «Πρακτική βασισμένη σε ενδείξεις στη Νοσηλευτική»  του ΤΕΙΑ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, ως ανανήπτρια. Διαθέτει ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο στο γνωστικό της αντικείμενο αλλά και σε διάφορους τομείς των επιστημών υγείας.