Τεχνικές Laser στην Οπτομετρία

Κωδικός Μαθήματος:

6041

Semester:

ΣΤ' Εξάμηνο - Κατεύθυνση Οπτικής και Οπτομετρίας

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος